Velkommen til Give Camping

Udvis hensyn til hinanden, når vi bor så relativt tæt sammen.

Efterlad altid fællesfaciliteter i rengjort og rydelig stand.

Al kørsel skal forgå i skridttempo, max. 10 km i timen.

Der skal være ro på pladserne mellem kl 23.00 og 7.00, dvs. ingen musik, larm, osv. vis hensyn til dine med campister.

( Ved fælles arrangementer arrangeret af campingpladsen og ved fester i cafeen kan der være musik/ støj gener efter kl. 23.00 )

Den lejede plads skal til enhver tid holdes i pæn og rydeligt stand, dvs. at lejer skal slå græsset omkring campingvognen og fortelt, samt renholde arealer omkring pladsen.Græsset skal slås minimum hver 14 dag, eller efter behov.  Der skal også være pænt op ryddet både for og bag ved sin vogn. Vogn og telt skal holdes fri for alger. Hvis dette ikke er muligt for lejer af helbreds- eller andre årsager, bedes man henvende sig i receptionen for en løsning af opgaven mod betaling. Plæneklipper , rive, skovl  osv. står opstillet på pladsen til udlån. Stilles tilbage straks efter brug.

Hundehegn / læsejl samt borde og stole skal pakkes væk når lejer ikke er på pladsen.

Det er ikke tilladt at grave og plante i jorden. Planter i flytbare krukker må opstilles umiddelbart ved campingvogne/teltet.

Det er ikke tilladt at lave terasser rundt om vogn / telt.

En sæsonplads benyttes som udgangspunkt i weekender, ferier, helligdage og fridage. Benyttes en sæsonplads mere, skal dette meddeles i receptionen, da prisen så vil være anderledes.En sæsonplads indebære en opstillet campingvogn.

Der må kun medbringes en bil pr plads, flere biler og gæster bedes benytte p-pladserne.

Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder eller fremleje sæsonpladsen til tredjemand. Såfremt lejer beslutter at fraflytte utidigt, kan tilbagebetaling ikke kræves. Udlejer har rettighed til at benytte pladsen hvis man fjerner vognen fx ved længerer varige ferie, eller fraflytning.

Container er KUN til husholdnings affald , flasker afleveres i flaske container på den anden side af vejen ( ved fodbold p-pladsen ved skoven ) Alt andet affald fx gamle stole, køleskabe, tæpper, telte, presenninger, gulvbrædder m.m. skal lejer selv fjerne. Vi henviser til genbrugs stationen i Give.

Sæsonplads gælder for forældre samt hjemmeboende børn under 18 år. Såfremt man ønsker at inviterer eller udlåne sin camppingvogn, skal dette meddeles i receptionen, og gæster betaler gældene overnatnings pris for voksne og børn. Såfremt man har familiemedlemmer, børn over 18 år eller plejebørn som overnatter, har vi en speciel pris for dette.

Hunde og katte er velkomne , men skal holdes i snor på pladsen og luftes uden for campingpladsen- husk hundeposer i tilfælde at uheldet er ude. Husdyr må ikke generer naboerne.

Strømmåler skal sidde i selve strømstanderen, og det er lejers eget ansvar at få afregnet strøm løbende.

Hvis man bor på den gamle plads, skal man regne med at der kan komme en fodbold flyvende i ny og næ. På den nye plads kan der også i ny og næ komme en tennisbold ovre fra banerne. Dette er ikke campingpladsen forsikring, der dækker, hvis der skulle ske en skade på lejers ejendom.